Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פלא החיים

אני חוצה את "שביל החלב"
לאורך 8 מיליון שנות-אור
ריק ותו לא.
גושים קרים חסרי צורה
נעים במהירות האור.

כי אז, מתוך נצח הבדידות,
נקודה כחולה בוהקת,
קטנה מאוד.
ככל שאני קרב
היא מבהירה את יופייה.

דרך העננים המים זורמים,
יער ירק
פסגות לבנות.
הארץ מלאה רגשות
בחיקה של אישה
כאן שוכנת השירה.

10.7.2017