Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

העיר העטופה

אני נישא על גבי מבט מעל,
ההרים מזדקפים מכל צד,
כעלי כותרת העוטפים את העיר
ירושלים.

7.8.2017