Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים עצמות ואבנים

ירושלים של הבוקר.
נגיעה קלה באבן מאבניה,
והיא עירם של שאול ודוד.
עוד נגיעה מעבירה אותי אל הר המוריה
אל בית המקדש.

אל הר הזיתים,
שם ממתינים קבוריה
לתחייה.
גם בבוקר הזה היום עכשיו.

לאה קבורה בהר המנוחות בגבעת שאול.
אחפור בין אבני ההר
אחז בעצם מעצמותיה
לי שמחת בית המקדש.

טביליסי 9.8.2017