Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירה ליום הדין

רחוב גאולה,יום שישי, הכול ממהרים, להספיק ולהספיק.
אני פה בגלל גפילטע פיש וקוגל ירושלמי
מתוק עם קינמון.
בעודי מתענג על טעמי השבת הקרבה,
צדו עיניי את הכרזה
פשקוויל באות גדולה ושחורה מאוד:

יום הדין קרב
ומה תענה לקדוש?

נתקפתי חרדה.
התשובה שלי – שירה.
אני מוכן ליום הדין!
אל מול החטאים
אציג את שרתי.

5.8.2017