Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רובע דחוס

חודש אוגוסט.
לא רוקנו את פח האשפה שברובע.
הזבל נערם, עוד רגע ויגלוש.
לא נעים. הוא כל-כך קרוב
להר הבית.

העוברים לצידו, זזים, נדחסים.
מישהו דרך עליו בחוזקה, תוכנו הודק.
ברובע לא נותר מקום פנוי.
הבנייה צפופה, בית על קשת, קשת על גג, גג על רצפה
ועדין בסיס הסלע אינו נראה.

האדם, האשפה והחיים
דחוסים.
צפוף ברובע.

4.8.2017