Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירתה של ירושלים

ירושלים,
מה דעתך על השירים שהמשוררים כותבים לכבודך?
"השירה מחזקת את רוחי,
קשה לי כשמוקיריי נלחמים בשמי.
שופכים דם על דמעותיי.

כהשנאה בעיר עולה.
שירתי לשוכנים בתוכי:
זנחו ממעשיכם שפוגעים בי
ואהבו את נפש ירושלים".

5.8.2017