Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צדק ירושלמי

ברוחי אני חוצה מרחקים על פני האדמה
מחזקת בכם אמונה שאני
ירושלים חיה.

בחרתי באהבתי באדם.
אינני רק מקום מגורים עם מרפסת ונוף הרים
והיסטוריה ארוכת שנים.

יש לי כלל:
איני מרשה לבטל את החיים
אני משליטה את הצדק
על פי דרכי.
צדק ירושלמי.

אני כורעת ברך
לפני אויבים מרי נפש,
אשר למעני נותנים חיים
אני ידעתי שלא ישרור
שלום בין כתלי.

ג'ורג'יה 14.8.2017