Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירה בשואה

עדיין אינו מתקבל על הדעת.
עדיין נותרו השמות: חיה, אהרון, משה
ועוד
הם מוזמנים לערב ב"יד ושם"
"שירה בנושא שואה".

תה, קפה ושולחן עמוס עוגות
ניצבים בצדו האחר של אקווריון השואה.
ידי חוצה
ממתיקה את השואה.

ורק קולו של המשורר
מעיד.
המאפה חסר אונים
אינו נושא באשמה.
המאפה הבנאלי.

20.3.2017