Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחילה מכלה

מבקש ממך מחילה,
כי פסקה ממך שירה.
ומפי הנביא לא נשמעה עוד תענית.
תחת שירה, אבן הונחה בליבך.
ומשנסדקה- קרסה החומה,
מההר ועד השפלה.

הארץ נפלה,
שיריה בשביה
לתרבות זרה
לאלוהים אחרים.

אך נותרה מילת שירה אחת: ירושלים.
יש בה הכוח להשיב.
היא כאן, נישאת עטופה שיר.
תפילתי לכלה:
שתביאני אל הר המורייה
שבלב.

28.8.2017