Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קשה לי

קשה לי מגבלת הזמן,
קשה לי זניחתו של האדם,
קשה לי לראות את המרב
ולחוות את האובדן.

אני חותר בתוך גל של אי הוודאות,
או אז מהמצולות עולה השירה
היא מחברת אותי אל דורות של
חוצבי האמת.
השירה מתגמלת על חוסר האונים.

את הזר אני מברך לשלום,
מילת אמת צרובה
עושה לי את היום
עד מחר.

2.8.2017