Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ארץ מכפלת השנאה

איני חולק איתכם.
כל שאתם משבחים,
אני מוקיע.
אתם חוגגים ביום אבלי.
לכם אסון הנכבה. לי – נס התחייה.

הכול לא.
אין לי אתכם שפה משותפת,
אך אנחנו שותפים בשנאה.
כל אחד מאיתנו רואה את האחר
עולה באש ומתאדה.

השנאה מחברת
מתווה דרך
אנחנו חייבים לדבר על זה.
רוח רעה רושפת בינינו.
איך נחיה!
חייבים לדבר על זה.

יש לי איתכם מאבק עד אימה
אין לי איתכם שמחה אחת קטנה.
איתכם איני חי
ובעדכם אני מת.
חייבים לדבר על זה.

21.8.2017 גאורגייה