Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים להם משפט

מתקבצים אליי כל גויי הארץ
ואני להם משפט.
האם באים אתם אליי
להפיץ את אור החיים,
או שפניכם לקנאת עולם?

בפיהם אין תשובה
מתפתלים חסרי מנוחה
ואני בהם מתרה:
איני רוצה שפיכות דמים
שתכתים כותונת ירושלים הצחורה.

15.8.2017 ג'ורג'יה