Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הכותל בתשעה באב

תשעה באב, תשע"ז
אחד מרבים מאוד.
רחבת הכותל מלאה
תפילה.

יש מי שעומד בשקט
ויש בזעקה קורעת.
התפילה יוצאת אל חגווי הסלע
אל החומה האוחזת בהר.

סדקי שנאת אחים נאטמים
לרגע לכל נפש יש אותו גורל.
לרגע.

אל מול אדוני אנחנו.
איש ואישה, דם בנו,
לא נחזור אל השנאה הזאת.
לא עכשיו.

חם יהיה היום,
חם מאוד.
תשעה באב הוא יום חם,
מעיק.

1.8.2017