Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא לאי

רואה עצמי כל בוקר בראי
אני שבר כלי.
האי רחוק מכל רעיון
כולם פה כמוני
אני הוא האי.

באי אמשיך ללטף את עצמי
אמשיך לדמיין שאני
לא באי.

אין פה עם מי
האי הוא מחוץ לחלום.
ואני רוצה לממש את עצמי
ולחלום
ללא גבולות
ללא אי.

5.4.2017