Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הזמן האוזל

מאזן בוחן: ההישג מסתיים בערך הדירה,
בימי ההולדת של הילדים ובחסכונות הנזילים.
הורי ההורים ממשיכם להזרים.

אחרי שנים, הזוגיות נראית פחות.
מרגע זה יש ירידה בתאי המוח,
תהליך ניווני- עלות החיים.
מבט בהורים משכנע
שאין פתחי מילוט.

אני נחרד ללכת לישון
פוחד להתעורר עם פחות.
המוני גיל ה-40
מגלים את עצמם.
מה לא הספקנו?

מרגע זה-כמה שיותר
להתמלא לפני ימי היובש.
השפה הפשוטה מובנת
הכול פתוח ושקוף.
רומנטיקה אינה על הפרק.
תהיה פייר: על העונג לא משיבים בכאב.

זה יומיים שאני לא אוכל, לא מרגיש רעב.
אני אוחז בקרני החיים
הכול פיזי, כפי שרציתי.
השפתיים התחתונות מחייכות
הערווה מקבלת את פניו של האיבר המוקשה.

חוגגים בכל המצבים
בלט יצרי.
המופע הבא בעוד שעתיים
פחות רבע.

15.4.2017