Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל הרעש אל השקט

שם הלילה
שם שוברים
שם מרוצצים
אין לדעת איך תצאי משם
אולי לא תצאי.

כאן הבמה רועשת
כאן האדמה רועדת
כאן האורות מסנוורים
כאן המוזיקה משחררת
מותר לך
ככל שאת יכולה
ככל שאת רוצה.

אל קסם הרעש
את נמשכת
שקט.

13.3.2017