Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צעד אחד רחוק מדיי

היא שופעת חיוכים,
במודעות מופגנת חושפת את שפתיה
מראה את עומקה
עד הגרון.

שנינו מגלים עניין
האם נכון לנו עתיד משותף?
קרבתי אליה, והיא לקראתי.

איפור פניה
מבליט את לחייה
מעבר למידה.
הלסתות נעות מכנית
מנותקות מכל השאר.

עור פניה מתקלף
תחת עיניה החומות
שני חורים בגולגולת.
השער נשר.

אמרתי סליחה
אני מרגיש רע.
לקחתי צעד אחד
רחוק מדיי.

10.7.2017