Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איש רגיל בירושלים

בעיניי ובעיני הבריאות
אני איש לגמרי רגיל.
מחושב ופועל על פי מידת ההיגיון הבריא,
עד ש…
עד שמילה ירושלים נגעה בי.

מהרגע הזה אני חרד לך
שומר עלייך כרועה צאן קווקזי,
שיסכן את חייו מבלי לחשוב פעמיים.

הרועה חושף שיניים,
שלא על פי המידה
כי אין בך כזאת.

אני פונה לאיש שלצידי:
מה מעשיך?
"אני שומר ירושלים",
וזה שממולי עונה בשפה זרה
תשובה זהה.

האויבים בנפשם
מתים עלייך.

טביליסי 23.8.2017