Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני הולך

אני קובעת עם מי
ואיך.
תהיה מוכן לעוף מחר.
אני לא מחפשת שותף לגורל.

אם תרצה להצטרף אליי,
אתה מוזמן,
אך בתנאי שלא תראה ולא תשמע
מעבר למידה הקטנה.
אני חיה על הבמה.

אמרתי "כן"
עכשיו שנינו מתפלשים
בתיקון,
שבין עכשיו ובין הרגע שלפני.
סליחה,
אני הולך.

19.3.2017