Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עד ירושלים

את היפיפייה הנרדמת.
אביר עז נפש
כרע לפנייך ברך, השפיל מבט, חדל מלנשום.
ברגע זה את משתנה למופע בלתי צפוי.

מלך צלבני, צבא סלאח-א-דין, כוח צנחנים
חלמו עלייך,
חיו בך,
מבלי לראותך.

ואת במלבושי כלולות בתוואי הגאי
וכותרת ערפילים מעלייך.
מוכנה להתגלות מחדש.

את רואה מעבר:
ירושלים וביוב לא זורמים ביחד.
המאבק טרם שכך
השחיקה בעיצומה.
עד ירושלים.

1.9.2017