Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לעוד יום

נותר לי עוד יום
לפאר את מה שאת
להתרגש ממך
עד שלא יוותר בי כוח
לעוד יום.

או אז נמלאתי חרטה
אין זה גופך לבדו
שמספר לי מי את.

את הפולחן
את בית-התפילה
את השירה
את נפשי אני פוגש
בך.

עוד יום לצדך.
השירה פועמת ממך אליי.
אלך אחבור
לעוד יום.

17.3.2017