Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הר המתים

הר המתים מתנשא מעל ירושלים
ובגיא זורם דם.
סבב נוסף של שנאה
שוטף את העיר.

חרבו של צלח א-דין נשלפה
מההר ועד הים
אל העימות בדרכו של שהיד.

הפצע שנפער לפני אלפי שנים,
מדמם כטרי.
מתי ישראל רבו על החיים
והם ממלאים את השורות.

וכשאללה באלוהים משתלח
המתים אינם עוצרים
הם חוזרים אל המערכה
ומתים בשנית ובשלישית.

אתרי המחזור בכל פינות העיר.
ירושלים.

9.9.2017