Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

העימות לעולם

אנחנו מתעמתים
אש יורקים.
אין לחבוש פצעים,
אלא לחתוך.

מעולם לא היה יותר דם מזה שגלש
מחצי האי ערב.
ואתה צועק על שנשדדת?
אני יודע שלעולם לא תכיר בי בישראל.
שלעולם לא תסכים.
את זאת אני יודע.

אני שבתי לארצי הקטנה.
האם תשוב לערב הגדולה?
מה, זה לא מעשי?
אני רק כותב על זה שיר.

30.8.2017