Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אוהב לא אוהב

"תחבק, וגם תאהב אותי!
תאהב אותי!"
ומיד: "איני זקוק לאהבתך,
אני אחיה בלעדיה,
ובלעדיך כלל".

מי שזעק לאהבה
מכוון אליי את השנאה.
את כלי המלחמה.
הורג.

הינה הגופות שמלאו אהבה,
מונחות ללא תועלת
בגוף קר.

גם השעון השוויצרי,
שפהאוזן זהב,
ייקבר עם כל האהבה
שלך.

13.7.2017