Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הגאולה בצל הכותל

העתקתי מבט מגובהם של המתפללים
אל חלקי הכותל הגבוהים.
חברתי לצלף שבעקשנות נאחז במעט שבין סלעי הכותל.
והוא לא לבד.

רק תנועת מחוש קלה
הסגירה את הפרפר: נימפית ירושלים
מהאבן בקע.
נפנף בכנפיו וישב על פרח רב-רושם של צלף.

הקהל שסביבי שקוע בתפילה עמוקה,
בתחנונים אל הבורא.
גם אני
מבחין ברפרף ירושלים שעצר נשימה
אל מול פריחתו הסגולה של מציץ סורי
מבין הכתלים.

הקולות העולים מרצפת הכותל
הרעידו את כנפי המשי של הפרפר.
לפתע פרץ של זעקת כאב
הבהילו.
יצא לגליה
בעוד אני בתוך הקהל
ממתין לשיבה.

12.9.2017