Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שער שכם רחוב הגיא

אני עובר את המרחק הקצר
שבין שער שכם לרחוב הגיא.
כאן השנאה מנפצת ללא אבן.
בעגלת מוכרי הלחם,
בכל פיתה טמון מרעום השהייה.
זעתר עטוף בעיתון עם רעל השנאה.

ברחוב הגיא
בדקה אחת של הליכה
חוצים בתים.
בית ראשון, בית שני
"הר הבית בידינו"
אני מביט בידיי
והן מדממות.

17.9.2017