Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

באין מפנים בעיר העתיקה

הייתכן שבעל חנות הנעלים ברחוב הגיא
שונא אותי?
אתמול קנסו פקחי העירייה את אברהים אל-חונתא באלף ₪
על שהעמיד כיסא ללקוחות על המדרכה.
זירת הפיגוע הבאה, מוכנה.

אני מתחבט: מה אני הורס ואת מי אני משבח?
הייאוש חוצה את רחוב הגיא,
במעבר החצייה.

הוא שונא אותי.
את היהודי שכובש את אל-קודס ואת רחוב אל-ואד.
ואני לא מפנים זאת
עד הרגע הזה.

15.9.2017