Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא בכוח ירושלים

אני רוצה לנשום את אווירה של ירושלים.
היא משרה עליי מראות
שאין לי בלעדיה.

אני יודע שמאז ומתמיד,
נשפך בירושלים דם תמימים.
האם בדמם הם משלמים את מחיר ההתעלות שלי?
האם אני הוא שאביא למותם?

איני עונה
איני עונה
אני עונה:
לא בכוח אהבתי
כי אם באהבתה.

23.9.2017