Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החוצב במים

יש בו דחף לעצב צורה בחומר.
ליצור משמעות בחוסר מובן.
כדרכו של פסל
הוא אוחז באזמל וכלי חציבה.

הוא נכנס למים זורמים שעומקם מעל המותניים.
חוצב בהם
מסלק את המיותר
החומר מתקלף, ניתז, נשטף.

גוש המים מקבל צורה:
לרגע הם סחף ולרגע אישה
וירצדו ביניהם.
אני מביט באומן
המותיר את שמו במים זורמים.

21.9.2017