Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לך זה מובן

לך זה ברור מאליו,
אך אני ממשיך להתפעל:
שלכל מקום שתלכי
שדייך איתך.

איני מעלה על דעתי לעשות איתך אהבה,
זה אינו בעדיפותי הראשונה.
אך זה מעלה את רוחי,
שאנחנו שותפים לעצם המחשבה.

7.10.2017