Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הורמוני השירה

משוררים שאינם מכירים,
ישובים.
מבטי השירה נקלטים,
חודרים
עמוק לתוך תוכו של הדף הלבן.

מתאחדים,
בועטים, מנסים להימלט.
לשווא.
השירה עולה.

15.3.2017