Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קח תאנה ותן לי

לגיא הזה אולי אין שם.
גבעת גן החיות התנ"כי מזה ועין יעל מזה.
בעמק שביניהן, המשתרע עד הכפר וולאג'ה,
תאנים ושקדים.

ניכר שהעצים בני שנים רבות,
נעים לי לקיים את הקטיף.
הפרי הבשל מזמין,
כל אחד רשאי,
אין להם בעלים.

בתש"ח היה פה קרב
היהודים ניצחו.
בעלי הבוסתן נהיו לפליטים,
פליטים פלסטינים.

המציאות היא ששני העמים לא יכולים לנצח,
גם היום.
אך הפרי טעים מאוד.
לו ידעתי של מי העץ,
בחפץ לב הייתי מגיש לו תאנה לטעום.
קח
ותן לי.

2.9.2017