Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחבל בכל בית

ביום אובדן אני באבל.
פסקו הנימוקים מי בעד ומי נגד.
המוות חתך את השרשרת.

נימר מחמוד אחמד אל-ג'מאל הוא המחבל,
בעיניו הוא שהיד.
שנים הוא עבד בהר אדר,
בבתי יהודים לרוב,
חייך אליהם, זכר את שמות ילדיהם.

אל-ג'מאל ידע שנגמרה לו האדמה.
אל המפלט פנה:
72 בתולות בארמונו של הנביא.
נמלט מחייו האפורים.

אמר שלום.
שלף אקדח
ביד השנאה
הרג.

האם הרצח הגשים הרצון
של בני משפחתו?
של שכניו?
של בית סוריכ ממנו בא?
של הפלסטינאים?

איני ממתין לתשובה
היא לא תבוא
האבל כאן
אזוק בחוסר אונים נורא.

26.9.2017