Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דמדומים

אני בעדין
מחוץ לתרחיש המוצק,
בין הקיים ובין שאולי.
זה אלול לעלות לי בחיים
או בהוני.

אני מחליף תסריט,
מסרב לכל מרות,
הכול על פי רצוני.

השחר מראה את עצמו,
מעבר לחושך,
אך בטרם יום.
נותר שבריר עד פקיעת הזריחה.

והינה השמש מבעד לדמדומים,
האור חושף את קרני החשכה
המצאות מתגלה
באפור.

15.10.2017