Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רודף את הזמן

נדרשו לי מספר עשורים
כדי לחזור אל אמרתו של אבי:
"היום הזה שהתחיל בחצות,
לא יחזור".

אני רודף את היום הזה.
אוחז בו, עוצר בעדו מלהפוך לעבר.
בו בזמן ארוחה סינית וצרפתית.
מקיים מערכת יחסים עם מספר נשים.

לא נותן לרגע להשיג אותי.
לא מרשה לזמן לחמוק,
אך הוא מביט בי ברחמים.
ראיתי דמעה מתגלגלת על פניו
של אבא.

9.10.2017