Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מנהרות בבל לביצה

רגע לפני שיהפכו לים
הנהר השלישי והנהר הרביעי
חברו.

עכשיו הם אחד.
משאבדה הזהות שקעו בביצה.
האם חצו תרבויות עולם
רק כדי לאבד עצמם
בביצה?

5.10.2017