Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אמונת ירושלים

ירושלים,
את הצוהר אל הרוח הפוסקת
והעושה על פי דרכה.
חסד את מעניקה גם לי,
ואני את קרבתך מצאתי בי.

את אמונתי הכלואה שמאחורי החומה.
בבואי אלייך אני חש צמאה צורבת
זאת צמאת הדורות,
הגעגועים.

14.10.2017