Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קוסם ארנקים

תקנה לי, אני מאוד מבקש.
בלילה בדקתי את ארנקו של אבא,
שחור מבריק עם תאי משי מרובים,
אך מלבד כמה תמונות ישנות ושתי תעודות זהות
לא היה בו כלום.

אבא בתנועה מיומנת שלף את ארנקו
מיד הוציא שטר של כסף
והגישו למוכר: "בבקשה אמר".
או אז הבחנתי
שהארנק היה בצבע אפור.

16.9.2017