Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עבודה אחת

לאל אחד,
האדריכל אסעד אפנדי, שיקם את מסגד אל-אקצה
ואת בית הכנסת
החורבה.

העומד בהר-הבית ופניו אל חצר החורבה
מתמלא אמונה באחת.
לאל האחד.
לאותו האל.

ומי שמביט מהחורבה אל המסגדים שלפניו,
רואה את בית-המקדש על מסגדיו.
בחצר אחת.
ומבטיהם נפגשים באחת.

11.10.2017