Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תאירי את רחמך

פניך קורנות
מלאות אור
בכל שאת עושה, את גלויה לפניי
אין הסתר.

והנה רחמך בחושך
נעלם מן העין
כאילו אינו קיים
והוא טיילת העתיד.

אורכה ככף ידך
מלאת פינות מסתור
מערות נטיפים וערוצים
מקום מפגשנו
תאירי את רחמך.

23.8.2017 קוטייסי ג'ורג'יה