Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הכול בסיידר

קודש הקודשים נפרץ,
אלופי צה"ל ומקדמי המכירות,
מואשמים.
קיבלו – לקחו – כשלו
לבור השוחד נפלו.

הממונים במשרד ראש הממשלה,
הוציאו כספים במרמה.
אמונים הופרו.
השחיתות התופחת מראה את פניה
מכריזה: אני הנורמה שלכם!

משאית חוצה רמזור
ועליה תמונת אישה שמגישה מלפפון,
יפה ושופעת, מחייכת אליי.
הפרייר המתוסכל נרגע,
הכול בסיידר.

10.9.2017