Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כשאקום לא אשב עוד

נועה בר-יוסף, נערה עם צרכים מיוחדים.
לומדת בכיתה עם ילדים רגילים.
היא חלק מהנוף, מהקורה.
נועה על כיסא גלגלים.

מותר לה לצאת ולחזור מבלי לבקש רשות.
נועה מרגישה מופלית לרעה
היא כועסת.
מה היית רוצה שיקרה? אני שואל.

"בא לי לקום, כמו שלך בא לשבת,
וכשאקום, כבר לא אשב אף פעם,
כל שאעשה יהיה בעמידה.
גם צרכים וגם אהבה."
אך אז תהיי שוב חריגה.

15.9.2017