Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הקטע הירושלמי

"מה הקטע שלך עם הירושלמיות,
ועד כמה, כל דבר שבה יחיד ומיוחד?
הלימון שטעמתי מהעץ שבאוהל משה,
היה חמוץ כלימון.
לא הרגשתי הבדל בינו ובין כל האחרים,
לא היה שונה במאומה מזה שזכרתי מהשווקים
של ליסבון ומדריד."

אם תרד לשורשים היונקים מהאדמה
ותראה אותם בלשונך
תיווכח ששורשי ירושלים הם
לגמרי לא אותו הדבר.

20.10.2017