Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הקבוצה מודה

המדריך פלסטיני,
ובקבוצה יהודים ישראלים
ותיירים בני לאומים.
עיניהם בבית בשכונת טלבייה.

ביתו של השופט בטרם הפך לרכוש נטוש,
חצר רחבה ובמרכזה מזרקה,
מוזאיקה מקרמיקה, עושר.
הקבוצה החמיצה פנים.

אולי הגעגוע
אל הזמן בטרם האיסלאם
המדריך הפלסטיני מדקלם באנגלית:

"בתקופה הרומית העיר ירושלים שגשגה בתרבותה,
אנשי עולם התקבצו ובאו לכבד את הר-הבית,
את בית המקדש, את האמונה.
ואז, שפה הגיעה שפה אחרת, החרב הכובשת.

אתה איתה או מותך
במה תבחרו?
המדריך המוסלמי עונה: משפחתי בחרה".

הקבוצה המומה,
מוחאת כפיים,
אומרים תודה.

28.10.2017