Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פגישה גורלית

מתוחים היו,
פוחדים מאכזבה שמעבר לנראה.
פגישה ראשונה,
כן, הסתכלו זה בזה,
המון
בפייסבוק.

בקול מתכתי אמרו את שמותיהם,
שלחו מבט מאמת, התיישבו.
לא כלום.

האם הוא ישרוד את רחמי?
היא מביטה בו שוב.
והוא חייב לדעת עכשיו אם היא סקסית
אם פטמתה ורודה ואם היא אישה פורייה.

עיניהם בתפריט
שאין בו מענה,
והתשובות נופלות עליהם,
נופלות
ונופלות.

20.10.2017