Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הגל החוזר

הים נותר מאחור.
הלילה מלא אורות מרצדים
הפורעים את המציאות.
והיא יוצאת אליי בבגד הים המוכר,
הכחול.

בידיה נעלי הבית.
אינה מבחינה בי כלל.
חוצה ביני ובין הים.
אולי נעלבתי או שהעליתי צער.

סובבתי והפניתי את הגב אל הים,
בעוד שהגלים בשצף רודפים
ואני יודע שהגל הזה
יחזור.

27.10.2017