Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חידת סטלין

למוזיאון סטלין בגורי יש שעות פתיחה: 18-10
15 לארי דמי כניסה.
מבטו חודר מבעד לאלפי תמונות.
אצטדיון הרוע מילא אותי כאב,
רעד עבר בי.
סטלין.

בן יחיד לאיש קשה יום-סנדלר,
עונשים הם מזונותיו,
ילדות ללא אהבה, הוא איש הפלדה.
סטלין.

הוא נמלט ונכלא
הנהיג מגיל צעיר
נקם בשותף
המוני נרצחים בכל רחבי
ברית המועצות.
סטלין.

למענו הביא העם הסובייטי את הניצחון
למענו.
ומיד חשד בהם.
מיליונים נשפטו למחנות קולג,
מתו מתשישות, הוצאו להורג.
סטלין.

חיבוק אוהב של אבא, מילת עידוד חמה-
היה בהם להציל?
אולי.
אבל הוא מחוסן, קר מאהבה.
סטלין.

מוזאון סטלין, גורי
16.8.2017