Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עברית בפורטוגלית

מפגש משוררים,
השקת ספר לעמית.
למשורר פורטוגלי המאיר עצמו בעברית.
תקרא, בבקשה, בשפת אימך,
אדם הרי ניכר בשפתו.

ז'ואאו פאולו אסטבס דה-סילווה
קורא בפורטוגלית:
רעש והמולה,
כיכר רוסיו מלאה אדם,
יש מוקד! יהודייה מועלית היום באש!
גירוש המוני, קידוש השם, האנוסים מתגלים.
העברית של ז'ואאו מרגשת אותי.

20.10.2017