Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

באין אלוהים יש בי אמונה

הנה: באין אלוהים אני מאמין בו.
החקר והנסיבות מביאים אותי להחלטה
שאין אלוהים:
בורא העולם שהכול נעשה בדברו.

האמונה בקב"ה ממלאה
כל כיסא ריק
כל תפילה
ואני זקוק לה.

האמונה בקב"ה היא תכלית היצירה
היא הכמיהה לרוח הדעת ולחוכמה.
דרכה אני מתעלה להבנה עם עצמי
ואיתך.

האמונה היא החומה הנצורה
המגינה מפני הרוע והיוהרה.
כי אימה נוראה משתרעת בלב
שאינו נושא אותה.

או אז, אמשיך להשתטות באל הנורא הזה
להתבטא: בעזרת השם
ואשמור לעצמי בסוד כמוס מאוד
שאיננו ואני מאמין בו.

29.9.2017