Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שמן זית טראומתי

עין כרם, החריצים שבאבן התפשטו לחצרות ולחדרים.
השבילים הצרים מוליכים עד הגיא, ואדי התימנים.
הטרסות קרסו תחת עומסו של הזמן.
עצי הזית הזקנים מצאו משענת לכבודם.

מולי, מעט מעל ראשי,
קליע של פגז תקוע בענף עבות של עץ הזית.
על פי כיוון הפגיעה, אני מסיק
שהוא נורה מכוון דרום-מזרח,
ממלכת ירדן שלפני 1967.

העץ למד לחיות עם הקליע שבלב,
סופג את הברזל החלוד
הגלד מכסה על המתכת.
עוד מעט ולא ייראה.

עץ הקליע הניב תרמיל נאה של זיתים.
מה קרה לעץ? שאל בעל בית הבד
השמן מר נפש
ניכר בו שעבר טראומה.

23.9.2017